Rezultatele etapei a III-a (proba a II-a) a concursului pentru ocuparea unui post vacant - economist specialist

Rezultatele etapei III – Proba a II-a (Interviul) a concursului pentru ocuparea unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie – economist specialist, gradul IA, în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate al
Operei Naţionale Bucureşti

 

În urma desfăşurării etapei a III-a – proba II, interviul, a concursului pentru ocuparea unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie – economist specialist, gradul IA, în cadrul Serviciului financiar contabilitate al Operei Naţionale Bucureşti, comisia de concurs a stabilit următoarele rezultate:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul

pentru care a candidat

Punctaj

Hotărârea comisiei

1

Nicolae Jeni

economist specialist, gr. IA

100

Admis

 

Conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, eventualele contestaţii se depune la sediul instituţiei, în data de 30.03.2016, până la ora 16,00.