Rezultatele etapei a II-a (probele practice) a concursului pentru ocuparea unui post vacant - specializarea Vioară (Vioara II)

Rezultatele etapei II a - probele practice - a concursului pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de artist instrumentist gr. I / instrumentist, treapta I, specializarea vioară (pentru partida de vioară II) din cadrul Compartimentului Orchestră al Operei Naţionale Bucureşti

 

În urma desfăşurării etapei a II-a – probele practice, a concursului pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de artist instrumentist gr. I / instrumentist, treapta I, specializarea vioară (pentru partida de vioară II), din cadrul compartimentului orchestră al Operei Naţionale Bucureşti, comisia de concurs a stabilit următoarele rezultate:

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia pentru carte candidează

Punctaj

Hotărârea comisiei

1

Bălăşoiu Monica-Cristiana

Artist instrumentist, gradul I

78,11

RESPINS

2

Chiculiţă Bogdan

Artist instrumentist, gradul I

76,11

RESPINS

3

Ionescu Eugen-Nicolae

Artist instrumentist, gradul I

74,17

RESPINS

4

Niţă Daniela

Artist instrumentist, gradul I

72,61

RESPINS

5

Masiliev Alina-Ionela

Artist instrumentist, gradul I

70,11

RESPINS

6

Cioflan Ioana-Loredana

Artist instrumentist, gradul I

68:00

RESPINS

7

Ciudin Diana

Instrumentist, treapta I

65:00

RESPINS

8

Cîrlan Ştefania-Liliana

Artist instrumentist, gradul I

60:00

RESPINS

9

Pîngulescu Marina

Artist instrumentist, gradul I

55:00

RESPINS

10

Tănase Alexandra

Artist instrumentist, gradul I

55:00

RESPINS

11

Cuptor Ruxandra

Instrumentist, treapta I

55:00

RESPINS

12

Stănescu Gabriel

Artist instrumentist, gradul I

ABSENT

RESPINS

13

Şandru Laura-Elena

Instrumentist, treapta I

ABSENT

RESPINS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, contestaţiile se depune la sediul instituţiei, în data de 16.03.2016, până la ora 16,00.