Studioul Experimental

Studioul Experimental în Artele Spectacolului Muzical „Ludovic Spiess”


Studioul Experimental de Operă și Balet „Ludovic Spiess” a fost înființat în anul 2006 în urma unei Hotărâri de Guvern, constituindu-se ca departament al Operei Naționale București ce avea ca scop promovarea tinerelor talente prin oferirea de spectacole de operă și balet și desfășurarea de programe educaționale și de formare profesională (detalii mai jos, în secțiunea de Istoric).

 

Pornind de la specificul experimentului şi al cercetării, misiunea Studioului „Ludovic Spiess”, departament în cadrul Operei Naționale Bucureşti care în noua structură organizatorică poartă denumirea de Studioul Experimental în Artele Spectacolului Muzical „Ludovic Spiess”, a fost recent reformulată astfel încât acest department să se poată constitui într-un izvor de inovaţie şi valoare, aspect deosebit de important pentru dezvoltarea artelor spectacolului muzical. Această zonă va fi explorată de reputaţi specialişti, care au trecut prin faza expresiei scenice cu ajutorul spectacolului şi sunt dispuşi să experimenteze forme noi de spectacol în contexte inovatoare, cu noi tehnologii şi noi mijloace de expresie. 

 

Reformularea misiunii Studioului „Ludovic Spiess” a fost posibilă în contextul preluării fostelor sale direcţii de acţiune de către activitatea desfăşurată în mod generic de către instituţie (prin intermediul Studioului pentru Copii sau a Centrului de Formare Profesională, prin oferirea de oportunităţi pentru tinere talente în cadrul Concursului „Le Grand Prix de l’Opéra” sau a unor concerte şi recitaluri, organizarea unor masterclass-uri etc.).

 

Programul Studioului „Ludovic Spiess” pentru perioada următoare se află în pregătire.

Istoric

Studioul Experimental de Operă și Balet „Ludovic Spiess” (SEOB) a fost înființat în anul 2006 în urma unei Hotărâri de Guvern, constituindu-se într-un departament al Operei Naționale București (ONB). Studioul avea ca scop organizarea și desfășurarea de programe de creație și cercetare în domeniul teatrului liric, oferind spectacole de operă, balet, dar și programe educaționale, de perfecționare și formare continuă a artiștilor și a personalului specializat.

 

Obiectivele Studioului au fost legate de promovarea tinerilor talentați aflați la începutul unei cariere în domeniul operei și al baletului și cultivarea unei noi generații a publicului de operă prin prezentarea unor spectacole speciale. 

 

Inițiat în stagiunea 2007-2008 de Opera Națională București în cadrul Studioului Experimental de Operă și Balet, proiectul Opera Rara și-a propus lărgirea sferei repertoriale și stilistice în domeniul artei lirice, atât pentru interpreți cât și pentru public. În cadrul proiectului au fost prezentate în Sala Studio, sub formă de concert cu pian, variantă semi-concertantă sau scenică, opere puțin sau deloc cântate în România. Proiectul a debutat cu prezentarea operei „La Fille du régiment” de Gaetano Donizetti și a continuat cu „I Capuleti ed I Montecchi” de Vincenzo Bellini, „Edgar” și „Le Villi” de Giacomo Puccini, „Le cantatrici villane” de Valentino Fioravanti, „Parisina d’Este” și „Gemma di Vergy” de Gaetano Donizetti, „La Canterina” de Joseph Haydn, „I due Foscari” și „Alzira” de Giuseppe Verdi, „Rita” de Gaetano Donizetti.

 

În stagiunea 2009-2010, Studioul Experimental de Operă și Balet „Ludovic Spiess” a inaugurat un proiect dedicat tinerilor coregrafi, în cadrul căruia au fost prezentate publicului producțiile masteranzilor din cadrul UNATC „I. L. Caragiale” – Facultatea de Teatru, secția Coregrafie.

 

De asemenea, SEOB a organizat cursuri de măiestrie artistică pentru interpreți, susținute de personalități precum Ion Piso, Constantin Zaharia, Kaludi Kaludov, Ionel Pantea, Leontina Văduva, Ileana Cotrubaș, Viorica Cortez, Eduard Tumagian, Nelly Miricioiu, Marina Krilovici. Au fost organizate și cursuri de dans contemporan, susţinute de Cheryl Therrien și Duke Wilburn.

 

În cadrul Studioului au fost prezentate seri speciale de lied, recitaluri și concerte de muzică de cameră.

 

Repertoriul stagiunilor trecute - Studioul Experimental

Perspective

Conform noii misiuni a Studioului Experimental, scopul activităților de cercetare și experiment este să răspundă unor nevoi concrete atât din punct de vedere artistic, cât și din punct de vedere tehnic și al resursei umane, să propună tendințe și metode de dezvoltare și să contureze strategii pe termen lung. În baza cercetărilor vor fi identificate soluții urmate de punerea lor în practică. Domeniul de cercetare are două direcții importante: aceea de a descoperi, reprezenta și conserva tradiția, istoria genului, precum și punerea în valoare a acestuia prin intermediul inovării.

 

Dacă anul 2013 a fost preponderent unul de pregătire, în continuare activitatea Studioului se va axa pe cercetare și experiment în zona artistică și a tehnicii de spectacol (lumini, sunet, video), cercetare și experiment de tip interdisciplinar, cercetare și experiment în domeniul dramaturgiei spectacolului de operă (inclusiv interferența cu diferite tipuri de suporturi și noile media) și cercetare în domeniul analizei creativității și competențelor în raport cu contextele profesionale.

 

Cercetare şi experiment în zona artistică
 

Cercetarea în zona artistică își propune identificarea unor zone muzicale mai puțin exploatate și punerea lor în valoare în cadrul unor evenimente/spectacole.  Zona artistică va fi exploatată din mai multe perspective:
- compoziția muzicală în secolul al XXI-lea, studiul, analiza tendințelor, influențe legate de dezvoltări tehnologice, instrumentele muzicale (invenții și inovații)
- cercetarea istorică a genului – elaborarea unor ghiduri de spectacol pentru diferite epoci (barocă, curțile domnitorilor români etc) și reprezentarea acestora întocmai ca la origini în cadrul unor spectacole experimentale
- experiment în zona artistică

 

Cercetare şi experiment în zona tehnicii de spectacol
 

Cercetarea în zona tehnicii de spectacol va lua în considerare noile dezvoltări în domeniu și va propune soluții inovatoare pentru îmbunătățirea și optimizarea procesului de producție din următoarele perspective:
- mobilitate prin utilizarea intrumentelor digitale în procesul creator și de producție
- instrumente digitale și noi tehnologii pentru creatori (lumini, sunet, video-design)

 

Cercetare şi experiment de tip interdisciplinar
 

În cadrul acestei secțiuni vor fi abordate teme de interes pentru dezvoltarea spectacolului de operă în secolul al XXI-lea, la confluența cu tendințele sociale, economice, politice, psihologice și fiziologice, vizând următoarele teme:
- vocea umană – studiul și analiza acesteia din diverse perspective (antropologică, fiziologică, diferențele de gen)
- corul – analiză istorică și antropologică
- instrumente muzicale – perspective antropologice
- terapia prin muzică
- psihologia artiștilor – soliști, balerini
- psihologia creației în artele spectacolului


Opera şi noile media
 

Cercetările vor viza modul de traducere dramaturgică și calitativă a spectacolului de operă în raport cu diferite tipuri de suport media: radio, TV, săli de cinema, mediul online.