Centrul de Formare

Centrul de Formare Profesională al Operei Naționale București 

 

 

În prezent, Opera Națională București – care include în structura sa funcţională Teatrul de Operetă şi Musical „Ion Dacian” – este o instituție autorizată și cu expertiza necesară pentru a desfășura activități și proiecte de formare profesională și conexe, după cum urmează:

-    cursuri și proiecte de formare profesională internă (pentru angajații proprii și colaboratorii permanenți)
-    cursuri și proiecte de formare externă (contra-cost – pentru cei care doresc să se formeze în domeniu și să obțină diplome recunocute)
-    workshop-uri și masterclass-uri
-    acțiuni conexe în zona dialogului social și a promovării meseriilor specifice

 

Meseriile pentru care Opera Națională București poate oferi în prezent servicii autorizate de formare profesională sunt: solist vocal, balerin, maestru lumini, electrician iluminare scenă, maestru sunet, machior spectacole, mânuitor montator decor, croitor confecționer costume teatru, regizor scenă/ regizor tehnic, designer video, recuziter, costumier, manager de proiect, organizator de spectacole, secretar artistic, asistent regizor artistic, producător delegat pentru teatru.

 

În același timp, având în vedere expertiza dobândită în ceea ce privește orientarea profesională în domeniu, Opera Națională București urmează să obțină acreditarea pentru a desfășura și activități de acest tip, sub egida structurii ce va purta denumirea Centrul de Formare și Orientare Profesională al Operei Naționale București.

 

În luna martie 2014, instituția a obținut finanțare pentru desfășurarea unui nou proiect strategic pentru formare și orientare profesională în domeniul meseriilor specifice artelor spectacolului, cu activități ce vor avea loc în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României. Proiectul va fi finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” și va avea o durată de 18 luni, urmând a fi implementat în parteneriat cu Accademia Teatro alla Scala din Milano. 

 

Dacă sunteți interesați de participarea la cursuri de formare profesională pentru meseriile sus-menționate sau dacă doriți să obțineți o ofertă personalizată pentru instituția pe care o reprezentați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa onb@operanb.ro, iar noi vom reveni cu informațiile solicitate în cel mai scurt timp posibil.

Istoric

În privinţa formării profesionale în domeniul artistic, istoricul la nivel naţional este dat de desfăşurarea a două proiecte strategice implementate de către unele dintre cele mai importante instituţii de gen din România: Opera Naţională Bucureşti şi Teatrul de Operetă şi Musical „Ion Dacian”, a căror experienţă şi expertiză se reunesc începând cu luna noiembrie 2013 în contextul unirii manageriale şi administrative a celor două instituţii.
 

Opera Naţională Bucureşti, în parteneriat cu Accademia Teatro alla Scala din Milano şi SVASTA ICG România, a implementat proiectul „Formare profesională specifică în cadrul Studioului Experimental de Operă şi Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului – studiOpera”. Proiectul, cu o durată de trei ani, a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!“. Finanţarea nerambursabilă obţinută a fost de 17.963.028 lei.
 

Proiectul studiOpera a pus accentul pe instruirea profesională a artiştilor, a tehnicienilor de scenă şi a managerilor de la toate nivelurile ierarhice, prin furnizare de cursuri la locul de muncă, cu scopul de a asigura o dezvoltare durabilă a sistemului de formare profesională. În plus, proiectul și-a propus să completeze un segment neacoperit de învăţământul tradiţional, punând la dispoziţia angajaţilor, cu ajutorul celor doi parteneri strategici, instrumente şi cunoştinţe care să amelioreze nivelul de specializare profesională. S-au desfăşurat atât cursuri orientate pe noţiuni teoretice pentru înţelegerea specificului activităţii dintr-un teatru, precum şi cursuri practice pentru a asigura deprinderile necesare angajaţilor de la orice nivel ierarhic şi pentru a permite folosirea tehnologiilor inovatoare în activitatea de zi cu zi. Profilurile profesionale vizate au fost: solist vocal, balerin, maestru lumini, machior spectacole, croitor confecționer costume teatru, manager de proiect.
 

Cu scopul de a sprijini tinerii şi profesioniştii în căutarea unui loc de muncă în domeniul artelor spectacolului sau în identificarea unui domeniu diferit de activitatea lor de până atunci, în proiectul studiOpera a fost prevăzută conceperea şi realizarea unui Centru de orientare profesională pentru meseriile de scenă, adresat următoarelor categorii: tineri şi adulţi fără loc de muncă sau şomeri; studenţi; tineri şi adulţi angajaţi. Serviciile oferite includ: întâlniri de informare orientativă, colocvii de primire, seminarii tehnico-specializate, seminarii de formare, colocvii individuale de orientare, bilanţul competenţelor profesionale, portofoliul competenţelor, seminarii de asistare a căutării active a unui loc de muncă, stagii de practică pentru absolvenţi sau viitori absolvenţi. Profilurile profesionale vizate: interpretul liric – solistul de operă, dirijorul de orchestră, regizorul artistic, scenograful, coregraful, dirijorul de cor, maestrul corepetitor, maestrul de balet, balerinul, artistul liric – coristul de operă, instrumentistul de orchestră – operă, asistentul regizor artistic, asistentul de scenografie, aecretarul muzical/ artistic, regizorul de scenă/ tehnic, sufleorul, lighting designer-ul, maestrul de lumini, electricianul iluminare scenă, maestrul de sunet, tehnicianul de sunet, mânuitorul-montatorul de decor, recuziterul, costumierul, machiorul de spectacole si peruchierul, pictorul executant, butaforul, tâmplarul, tapițerul, mecanicul de teatru, croitorul-confecționer costume teatru, modista, cizmarul, designer-ul video, organizatorul de spectacole, managerul de proiect, producătorul delegat pentru teatru.

Galerie foto

 

Teatrul de Operetă şi Musical „Ion Dacian“ a implementat, în perioada octombrie 2009 - ianuarie 2013, proiectul „Sprijin pentru competenţe în artele spectacolului din România – SCENART”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!“. Finanţarea aprobată pentru o durată de trei ani a proiectului mai sus menţionat s-a ridicat la 15.633.845,92 lei.
 

Proiectul SCENART a fost realizat în parteneriat cu Accademia Teatro alla Scala din Milano şi a avut în vedere dezvoltarea pieţei muncii şi a resurselor umane în artele spectacolului din România în domeniile artistic, tehnic şi administrativ.
 

Teatrul de Operetă şi Musical „Ion Dacian“ a dorit astfel să contribuie la dezvoltarea pieţei muncii artelor spectacolului, ale cărei meserii specifice (maestru de lumini, maestru de sunet, managerul de proiect, organizatorul de spectacole, printre altele) sunt slab sau deloc reprezentate în  programa educaţională a studiilor de specialitate. Prin intermediul acestui proiect, Teatrul de Operetă şi Musical „Ion Dacian“ şi-a împlinit un alt obiectiv strategic, şi anume contribuţia la dezvoltarea sectorului artelor spectacolului din România, la formarea şi informarea asupra meseriilor specifice artelor spectacolului, având în vedere importanţa gradului de profesionalism al celor care activează în acest domeniu. Pe termen lung, pornind de la rezultatele acestui proiect, se dorește înființarea unei Academii de formare pentru meserii specifice.
 

Pe durata celor trei ani de implementare, au avut loc o largă serie de activităţi dedicate formării profesionale în domeniul artelor spectacolului din România, de la cursuri de formare pentru 15 meserii specifice (producător delegat pentru teatru, regizor de scenă/ tehnic, asistent regizor artistic, maestru de lumini, maestru de sunet, designer video, mânuitor-montator decor, recuziter, electrician iluminare scenă, machior spectacole, croitor-confecţioner costume teatru, costumier, manager de proiect, organizator spectacole şi secretar artistic), la nivel intern (Teatrul de Operetă şi Musical „Ion Dacian”) şi extern (în teatrele asociate proiectului: Teatrul Naţional Târgu-Mureş, Teatrul Metropolis din Bucureşti, Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa şi Opera Braşov), până la rapoarte de cercetare pe diferite probleme legate de activitatea profesioniştilor din domeniul artelor spectacolului pe piaţa muncii din România.

Galerie foto

Perspective

Formarea internă
 

În ceea ce privește formarea angajaților și colaboratorilor permanenți, activitatea se bazează pe o analiză profesională și tehnică a resursei umane și materiale, precum și pe auditarea fișelor de post în raport cu realitățile pieței muncii. Astfel, odată identificate nevoile de formare, precum și modalitatea optimă de a stimula și promova formarea profesională continuă în cadrul și în afara instituției, pe baza unui plan de formare detaliat si a unei strategii de dezvoltare a resursei umane, sunt propuse colaborări și parteneriate cu instituții de formare și ale artelor spectacolului la nivel internațional cu scopul creării unei platforme de dezvoltare a profesioniștilor din cadrul Operei Naționale București. 

 

Formarea externă - Academia de arte ale spectacolului și Centrul de consiliere profesională
 

Formarea profesioniștilor în artele spectacolului, are două obiective principale: formarea profesioniștilor în meserii specifice prin programe de perfecționare adaptate nevoilor pieței și atragerea tinerilor absolvenți de studii universitare sau liceale către meseriile specifice artelor spectacolului. În acest sens, Opera Naţională Bucureşti va înființa o academie de meserii care, în colaborare cu instituții similare de formare, vor oferi o soluție completă de formare în domeniul artelor spectacolului: consiliere și orientare profesională, evaluare certificată și cursuri de perfecționare, respectiv calificare și cursuri post-universitare. Vor fi realizate cursuri pentru soliști şi balerini cu profesori invitați din România și din Europa, vor fi elaborate noi programe de formare pentru revitalizarea unor meserii cu tradiție în domeniu (butafor, pictor decor, mode-flori).

 

Dialogul social și contribuția la armonizarea legislativă
 

În vederea atingerii obiectivelor legate de formarea profesională, vor fi inițiate o serie de întâlniri cu potențiali parteneri în dialogul social, ce au ca obiectiv armonizarea legislativă, precum și identificarea soluțiilor de dezvoltare: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Autoritatea Națională pentru Calificări, Organizația Internațională a Scenografilor, Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru, Dialogul Social European, organizații ale angajatorilor din domeniu la nivel european, precum și organizații internaționale ale angajaților. 

 

Promovarea meseriilor specifice
 

Nu în ultimul rând, în vederea promovării meseriilor specifice și a formării profesionale continue, în parteneriat cu instituții similare din România, Opera Naţională Bucureşti îşi propune realizarea unei reviste trimestriale dedicate meseriilor specifice, precum și a unei platforme online cu o secțiune dedicată conținutului multimedia de tip cursuri online cu acces gratuit și podcasturi cu interviuri.